ONZE IMPACT

Een positieve invloed over de hele wereld

Van microscopische organismen tot enorme steden, water houdt ons allemaal in leven. Vandaag de dag staat de wereld voor een nieuwe reeks uitdagingen, van klimaatverandering tot meer rechtvaardigheid, die alleen kan worden opgelost met een wereldwijde inspanning.

Bij Culligan zetten we ons in om een betere, duurzamere wereld op te bouwen door zowel onze sociale als ecologische impact te verbeteren.

Planet Earth and a glass as foreground

Hand picking up plastic bottle from sea

De problemen van vandaag aanpakken

Duurzaamheid staat bij ons voorop

Duurzaamheid is een veelzijdige uitdaging en het bouwen aan een duurzamere wereld vereist van ons allemaal dat we doen wat we kunnen. Bij Culligan geloven we dat schoner, gezonder water kan bijdragen aan het verbeteren van de levens van mensen over de hele wereld en een belangrijke drijfveer is voor het oplossen van enkele van de grootste uitdagingen in onze toekomst.

Ons doel is om alles te doen wat we kunnen in sectoren waar we het best in staat zijn om echt verandering teweeg te brengen. Daartoe hebben we een reeks kerntoezeggingen ontwikkeld die aansluiten bij de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en die dienen als de focus van ons werk om een betere wereld te bouwen.

LEES HET ESG-RAPPORT (PDF) →

Vervuiling

Wereldwijd worden er per minuut 1 miljoen plastic waterflessen voor eenmalig gebruik verbruikt.

Gezondheid
Opkomende verontreinigingen in het water veroorzaken grote problemen voor de volksgezondheid.
Globaal
Wereldwijd hebben 2,2 miljard mensen geen veilig drinkwater.
Klimaat
De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zal naar verwachting tegen 2100 de temperatuur met 3°C doen stijgen.

Onze benadering van duurzaamheid

Bekijk onze voortgang tot nu toe en de stappen die we ondernemen om een nog grotere impact te maken.


Onze verbintenissen

Van productontwikkeling tot service en onderhoud, we zijn toegewijd aan het maken van een positieve impact voor de verbetering van de mensheid – en de aarde.

Waarom we diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie waarderen

Ondernemen met authenticiteit

Ons steentje bijdragen aan een betere, duurzamere wereld betekent meer dan milieu-initiatieven. We zijn ook gefocust op kritieke sociale kwesties, waaronder diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie.

Als wereldwijde organisatie met werknemers van uiteenlopende nationaliteiten en achtergronden streven we ernaar een cultuur te creëren die elk individu aanmoedigt om zijn of haar unieke ervaringen en perspectieven in te brengen in hun werk. Wij zijn van mening dat het opbouwen van een personeelsbestand met een diverse vertegenwoordiging van culturen, ras, etniciteit, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie en fysieke capaciteiten meer dan het juiste is om te doen – het is fundamenteel voor ons succes.

People tallking

Lees meer over Culligan