Hergebruik afvalwater met MBR-systemen van Culligan


Toenemende druk vanuit de bevolkingsgroei, veranderende weersomstandigheden en vervuiling dragen allemaal bij aan de toenemende waterschaarste.

De Membrane BioReactor (MBR) technologie is een geweldige oplossing om aan deze behoeften te voldoen, en eventueel gezuiverd afvalwater te hergebruiken.

ZUURSTOFLOZE TANK

Het gezeefde afvalwater stroomt in de zuurstofloze tank. Binnenin de zuurstofloze tank mengt een onderdompelbare mixer het gezeefde afvalwater met slibmengsel wat terugvloeit uit de MBR-tank om het juiste niveau van denitrificatie te bereiken. Omdat er geen opgelost zuurstof aanwezig is, wordt nitraat in de tank omgezet in stikstofgas.

MECHANISCH ZEVEN

De eerste stap in het behandelproces is het mechanisch zeven van binnenkomend afvalwater. Dat is een belangrijke stap omdat het de MBR-membranen beschermt.

ANAËROBE TANK

Het anaërobe proces wekt de reactie op van het lozen van fosfor door microben in anaërobe toestand.

AËROBE TANK

In de aërobe tank wordt zuurstof geïnjecteerd met behulp van luchtventilatoren en een verspreid beluchtingssysteem. In deze zuurstofrijke omgeving worden organisch materiaal en ammoniumstikstof biologisch geoxideerd tot koolstofdioxide, nitraat en water.

MBR-MEMBRANEN

Vlakke MBR-membraanmodules worden volledig ondergedompeld in het slibmengsel binnenin de tank voor rechtstreekse filtratie van buiten naar binnen. Het membraan scheidt vaste stoffen en bacteriën van het actieve slib. Het modulaire beluchtingssysteem genereert een opwaartse water- en luchtstroom om het membraan te beschermen tegen vervuiling. De modules zijn gemaakt van robuust, versterkt vlak membraan met een nominale poriegrootte van 0,15 μm. Zo wordt behandeld afvalwater geproduceerd wat opnieuw gebruikt kan worden in niet-drinkbare toepassingen.

AFVOER

Dankzij het hoge verwijderingsrendement (TSS > 98%) kan het afvalwater eventueel opnieuw gebruikt worden voor toepassingen zoals irrigatie.

Voordelen van een MBR-systeem:

 • Hoge afvalwaterkwaliteit – eventueel voor hergebruik
 • Neemt weinig ruimte in beslag
 • Lage productie van slib
 • Hoge stabiliteit

Toepassingen van MBR:

 • Decentrale commerciële locaties zoals winkelcentra, hotels en resorts
 • Militaire- en noodkampen
 • Kleine gemeenschappen
 • De levensmiddelenindustrie, industriële wasserijen, chemische en farmaceutische sectoren
 • Locaties die een upgrade nodig hebben om aan strengere kwaliteitsniveaus qua afvoer te voldoen

HOE WERKT HET MBR-PROCES?


CONVENTIONELE AFVALWATERZUIVERING MET ACTIEF SLIB

conventional-activated-sludge-waste-water-treatment

 

In de conventionele methode met actief slib wordt het slib gescheiden in vaste en vloeibare stoffen in een bezinker. Dit heet zuivering

MEMBRANE BIOREACTOR SYSTEEM

membrane-bibioreactor-system

 

De innovatieve MBR-technologie combineert de behandeling met actief slib met scheiding van vaste en vloeibare stoffen door middel van microporeuze membranen in plaats van het traditioneel scheiden door secundaire zuivering.


Voordelen van MBR versus de conventionele behandeling met actief slib (CAS)

 • Neemt minder ruimte in beslag – dankzij het MBR-proces is een aparte zuivering niet meer nodig
 • Minder slib – door de mogelijkheid om hogere MLSS-concentraties te hebben en een langere verblijftijd van het slib produceert de MBR minder slib dan conventionele systemen met actief slib.
 • Hoge afvalwaterkwaliteit – de vlakke membranen die Culligan gebruikt hebben een poriegrootte van slechts 0,15 µm wat resulteert in helder, sterk gezuiverd afvalwater.
 • Minder personele bewerking – het eenvoudigere proces, zonder zuiveringsstadium, vermindert de behoefte aan controles en aanpassingen door personeel.
 • Hoge stabiliteit – het MBR-proces is stabiel in een heel scala aan omstandigheden en kan een hoge variabiliteit aan.

 

Top

Naast de standaard installaties zijn Culligan MBR-systemen verkrijgbaar in vele configuraties die ontworpen zijn om tegemoet te komen aan uw specifieke behoeften, zoals mobiele container-oplossingen voor afgelegen plaatsen, of retrofitsystemen om de prestaties van bestaande waterzuiveringsinstallaties te verbeteren.

Membrane Bio-Reactor-systemen van Culligan bieden de nieuwste technologische oplossing voor alle afvalwater en het hergebruik van water.

 

 

Download het MBR-informatieblad voor mobiele container-oplossingen van Culligan

Voor meer informatie omtrent de MBR-technologie van Culligan